top of page

Brasília

Sen o nové metropoli, pojmenovaný před dvěma stoletími, se naplnil před 63 lety.

Vybudovat město je snem lidí a jejich vládců od počátku věků. Dnes je zvykem rozdělovat svět podle států, ale základní stavební jednotkou lidstva je město. Právě město je tím skutečným chronologickým záznamem běhu dějin. Každá velká říše vyrostla z úspěšného města a dobré město přežije všechny říše. Sen o založení významného sídla je univerzální - láká a fascinuje všechna společenství ve všech historických epochách.


Brazílie žila svůj sen o nové metropoli, umístěné hluboko ve vnitrozemí, už od koloniálních dob. Vize nového centra moci, vzdáleného od námořních hrozeb, ale zůstala nenaplněna po dvě století. Pokusů o vytvoření hlavního města bylo několik, ale první reálné obrysy nabylo až v roce 1922. Tehdy byl během oslav stého výročí nezávislosti, uprostřed téměř neobydlené náhorní plošiny, položen základní kámen města s názvem Brasília. Do naplnění snu však chybělo ještě několik desetiletí.

Vystavět moderní hlavní město velikého státu, v pustině vzdálené přes tisíc kilometrů od ostatních velkých sídel, byl nesmírný úkol.

Bylo třeba politické odvahy, propracovaného plánu a obrovského nasazení. Kuráž sebral brazilský prezident českého původu Juscelino Kubitschek, moderní vizi dodali urbanista Lúcio Costa a architekt Oscar Niemeyer a tvrdou práci si vzal na starost politik a inženýr Israel Pinheiro. Pod jeho přísným vedením desetitisíce dělníků z celé země přeměnili divokou savanu Centrálního Planalta v široké bulváry, obytné čtvrtě a honosné vládní budovy.

Za pouhé čtyři roky.

Plánovaný termín inaugurace byl stanoven na 21. 4. 1960. Jednadvacátého dubna si Brazílie každoročně připomíná smrt Tiradentese - svého hrdiny boje za nezávislost. Dokončení města Brasília mělo symbolicky navázat na ideál svobody lidu a odvahy národa. Dodržení termínu bylo vykoupeno, jak už to u velkolepých projektů bývá, značnými ztrátami finančních i lidských zdrojů. Nová metropole ale lákala příležitostmi a láká dodnes. V roce inaugurace žilo v Brasília 140 tisíc obyvatel.

Populace města navrženého pro nanejvýš 500 000 obyvatel už přesáhla 3 miliony.

Zatímco v rezidenčních čtvrtích nakreslených v původních plánech žijí bohatí obyvatelé pohodlný život ve stínu šedesátiletých stromů, v širším okolí se rozrůstá výšková zástavba. Ještě dál, na bahnitých pláních za městem, se rychle rozšiřují improvizovaná obydlí těch nejchudších. Favela Sol Nascente na periferii metropole, s více než 32 tisíci domácnostmi, loni předstihla známou favelu Rocinha v Rio de Janeiru a stala se největší chudinskou čtvrtí v Brazílii.


Brasília zůstává snem. Vyvrcholením kariéry úředníků a vojáků, městem s vysokou životní úrovní, lokalitou s příjemným klimatem a krásnou přírodou. Učebnicí urbanismu a muzeem architektury pod širým nebem. Místem s tou nejkrásnější oblohou, která je díky nízkým horizontům tak veliká, že mnohým nahrazuje moře.

Comments


bottom of page