top of page

Změna

Brazílie se ocitá v první linii boje s důsledky klimatických změn a začíná se ptát co dál.

Více než měsíc po bezprecedentních záplavách se Jih Brazílie stále vzpamatovává. Federativní stát Rio Grande do Sul, jeden z nejbohatších a ekonomicky důležitých regionů Brazílie, se ocitl takřka kompletně pod vodou. Téměř pět set obcí včetně milionové metropole Porto Alegre se teprve nyní pozvolna vynořuje ze stojící vody do nánosů toxického bahna a šest set tisíc lidí, kteří museli opustit své domovy, přemýšlí co dál. Některé z nich záplavy postihly za poslední rok už po čtvrté a znovu začít na stejném místě přestalo dávat smysl. Před několika lety ještě milionové pozemky teď v záplavové zóně ztratily veškerou hodnotu. Lidé, kteří si to mohou dovolit, se stěhují jinam a mezi klimatické migranty se tak řadí i bohatí podnikatelé. K deprimovaným obyvatelům a dlouho volajícím odborníkům se pomalu přidávají i politici.

Otázka je na místě - jak zajistit, aby miliardové investice do obnovy infrastruktury nespláchla příští povodeň?

Brazílie se kvůli svým kontinentálním rozměrům a převažujícímu tropickému podnebí ocitá v první linii klimatických změn. Procesy, které se dávají do pohybu nad brazilským územím, názorně ukazují příčiny i důsledky měnícího se klimatu. Ohřívající se oceánské vody posílené klimatickým jevem El Niño nasycují vzduch vlhkostí, která by za normálních okolností zavlažila velkou část brazilského území. Během letošního dubna se však ve střední části země “zasekla” tlaková výše - obrovská masa horkého suchého vzduchu, která bránila studené frontě v postupu. Nasycené dešťové mraky beznadějně “zaparkované” nad Rio Grande do Sul tak po mnoho dní lily všechnu svou vodu na jeho území. A že jí nebylo málo. Na některých místech dosáhly úhrny neuvěřitelných 800 milimetrů.


Tragédie jako tato jsou ve světě stále častější. Přírodní pohromy pomyslně nastavují zrcadlo lidstvu a v jeho odrazu vidíme to nejhorší i nejlepší z člověka. Lidskou lhostejnost a pohodlnost při zacházení se zdroji planety, při nekontrolované produkci odpadu, při neregulované výstavbě sídel v nevhodných lokalitách. Ale obrovské tragédie jsou i vzepětím lidské solidarity, empatie a obětavosti. Letištní hangáry zaplněné dobrovolnými dary z celé země, šéfkuchaři exkluzivních restaurací vyrábějící přesnídávky pro malé děti v evakuačních centrech, promočení dobrovolníci sbírající do malých loděk psy a kočky za střech zatopených domů.


Bude ale šok z opakovaných neštěstí stačit k trvalejším změnám v chování? Kromě globálních faktorů k tragickým změnám přispívají i sami Brazilci. Po intenzivním tlaku mezinárodní veřejnosti na snížení odlesňování amazonského pralesa, se kácení v tichosti přesunulo do vedlejšího biomu - na brazilskou savanu. Tak zvané cerrado má výrazně nižší stupeň ochrany, ale nezastupitelnou roli. Jeho na pohled nízká vegetace má hluboké kořeny a zajišťuje stabilní hladinu podzemních vod. Voda, která zavlažuje velkou část jihoamerického kontinentu, pramení právě tady. A voda, co způsobila katastrofu v Rio Grande do Sul, bude v centrální části země chybět.

Rovnováha na kontinentě je narušená.

Nenávratné vysušování krajiny v jedné oblasti a stále silnější záplavy v oblasti jiné jsou jasným důkazem vychýlení dosud známého systému. Co všechno to bude pro Jižní Ameriku znamenat si zatím netroufáme ani odhadnout.Comentarios


bottom of page