top of page

Vlajka

Národní vlajky jsou mnohem víc než symboly zemí a prapory olympijských vítězů. Vlajky jsou vzrušujícím a mystickým putování do nitra té které země.Národní vlajky vidíme plápolat na setkáních politiků, sportovních utkáních a na parkovištích před velkými hotely. Za každý prapor si dosadíme název země, jak jsme se to naučili ve škole, a dál po ničem nepátráme. Možná je to škoda, protože za národními vlajkami stojí spletité a fascinující příběhy, historické skutečnosti i přetrvávající mýty.


Brazilská vlajka by mohla být považována za jednu z těch vůbec nejkrásnějších. Zářivé a veselé barvy přesně odrážejí pocity, které z návštěvy země získáte. Nekonečná zeleň, žhnoucí slunce, jasně modré moře i obloha. Populární výklad říká, že zelená opravdu symbolizuje přírodní bohatství lesů a fauny, žlutá (nebo spíš zlatá) značí přírodní nerostné bohatství a modrá pak brazilské řeky a nebe. Historikové se přiklánějí k verzi, že moderní vlajka republiky jednoduše převzala barvy z vlajky brazilského císařství, kde zelená reprezentovala portugalský rod Braganzů, odkud pocházel císař Pedro I. a žlutá barva ctila habsburský původ císařovny Marie Leopoldiny. Modrá a bílá pak odkazují k Portugalsku, Panně Marii a touze po míru. Své významy mají i použité geometrické tvary a celé další odstavce by se daly napsat o samotném hesle Ordem e Progresso, které shrnuje myšlenky francouzského filozofa Augusta Comta.

Nejzajímavější z celé vlajky jsou hvězdy, které symbolizují jednotlivé státy brazilské federace.

Jejich zdánlivě chaotické rozmístění po modrém kruhu má velmi poetické vysvětlení. Odpovídá konstelaci hvězd, kterou bylo možné pozorovat nad Rio de Janeirem dne 15. listopadu 1889 přesně v 8:30. Tedy v okamžiku vyhlášení republiky. Každý brazilský stát má díky tomu svou vlastní hvězdu na vlajce i na obloze. Státu São Paulo například připadla Alfa v souhvězdí Jižního Kříže a hvězda Spica ze souhvězdí Panny, na vlajce jediná nad bílým pruhem s nápisem, zase patří státu Pará, který býval největším brazilským územím nad rovníkem.


Vlajky jsou zkrátka mnohem víc než znak občanů a prapor olympijských vítězů. Vlajky jsou vzrušujícím a dobrodružným putování do nitra té které země. Vlajky jsou vyprávěním o princeznách, bitvách, bohatství a vznešených myšlenkách. Politika, historie, filozofie, umění a dokonce i astronomie jsou tu spojené v kusu barevné látky zavěšené proti nebi. Barevné látky, která vhání do očí slzy hrdosti a dojetí.Comentarios


bottom of page